Protecció de dades

De conformitat amb l'establert en la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal, li informem que les seves dades seran incorporades al sistema de tractament, amb la finalitat d'atendre les seves consultes i remetre-li informació relacionada que pugui ser del seu interès. En compliment amb la normativa vigent informem que les dades seran conservades durant el termini estrictament necessari per complir amb els preceptes esmentats amb anterioritat.

Mentre no ens comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificats, que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el seu consentiment per utilitzar-los per a les finalitats esmentades.

Informem que procedirà a tractar les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. És per això que ens comprometem a adoptar totes les mesures raonables perquè aquests se suprimeixin o rectifiquin sense dilació quan siguin inexactes.

D'acord amb els drets que li confereix el la normativa vigent en protecció de dades podrà exercir els drets d'accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal així com del consentiment prestat per al tractament dels mateixos, dirigint la seva petició a l'adreça postal indicada més amunt o al correu electrònic customerservice@villafinca.com

La versió original en espanyol d'aquests termes sobre la protecció de dades ha estat traduïda a altres idiomes. La versió traduïda és una traducció de cortesia i no oficial, per tant no es poden extreure drets de la traducció. En cas de disputa sobre el contingut o la interpretació del mateix, així com en el supòsit de conflictes, contradiccions o discrepàncies entre la versió en espanyol i la resta de versions en altres idiomes, la versió en espanyol d'aquests termes preval i és concloent en la mesura en què estigui permès per la llei. Podràs consultar la versió en espanyol en el nostre lloc web (seleccionant l'idioma) o demanar-nos per escrit que te l'enviem.

Si alguna disposició d'aquests termes és o es converteix en invàlida o no vinculant, seguiràs estant vinculat a la resta de disposicions esmentades. Si això ocorregués, la disposició no vàlida haurà de complir-se fins al màxim permès per la llei aplicable i, en la mesura del possible, s'acceptarà un efecte similar al de les disposicions invàlides o no vinculants, conforme al contingut i objecte d'aquests termes.